Merkez Yayınları

“Öğrenmenin Merkezi”
Öğrenme merkezi olma amacıyla beğeninize sunduğumuz yayınlarımız öğrencinin öğrenme biçimlerini dikkate alarak hazırlanmıştır. Özellikle TYT ve AYT odağınızda çıkardığımız konu ve soru kitaplarımız öğrenmeyi kolaylaştıran stratejiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kitaplarımızda eklemleme ve örgütleme öğrenme stratejilerine uygun olarak bilgilerin analitik anlayışla sunulması benimsenmiştir. Daha önce öğrenilenlerle ilişkilendirilenler öğrencilerin eklemleme stratejisini kullanmasını sağlayacaktır. Kitaplarımızda bu ilişkilendirmeler yapılarak öğrencilerin öğrenmesi kolaylaştırılmıştır. Örgütleme stratejisi ise gruplama, kavram ya da düşünceleri bir araya getirme, küçük alt parçalara bölmeyi içerir. Ayrıca önemli düşünceleri belirlemeyi ya da daha geniş bilgiden ana düşünceleri çıkarmayı da içerir. Örgütleme stratejisini kullanan kişi anlamlı bir yapı içerisinde olan materyali daha kolay öğrenecektir. İşte bunun bilincinde olan yayınevimiz, öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştırıp akılda kalıcılığı artırmak üzere eklemleme ve örgütleme öğrenme stratejilerine hizmet eden analitik yaklaşımı kullanmıştır. Soyut olan konuların zihinde canlandırılmasını sağlayan analitik yaklaşımın en güzel örneği ise konu kitaplarındaki görsel anlatımlardır. Yeni nesil sorular ismi verilen okuduğunu anlamayı sağlayan ve şekilli (görsel) soruları sadece soru bankalarımızda değil konu kitaplarımızda görmek mümkündür. Konuyu klasik yöntemlerle öğrenenlerin yeni nesil soruları çözerken zorlanacağı açıktır. Sadece soruları bu anlayışla hazırlamak da öğrenme sürecini değerlendirme sürecinden bağımsız ele almak anlamına gelecektir. Bu nedenle hem sorularımızın hem de konularımızın yeni nesil anlayışa uygun olduğu kitaplarımız incelendiğinde görülecektir. Özet olarak eklemleme ve örgütleme stratejileri ile öğrenci merkezli anlayış analitik yaklaşımı kullanmayı gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan “Merkez Yayınları” bir öğrenme merkezidir ve sadece sorularıyla değil konu anlatımlarıyla da yeni nesildir. Merkezde öğrencinin olduğu kitaplarımızın öğrencinin daha kolay öğrenmesine hizmet etmesi dileğiyle…